Ogłoszenie Starosty Wągrowieckiego

Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze

dla osób w podeszłym wieku

informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Starosty Wągrowieckiego

z dnia 4 stycznia 2017r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2017.283)

miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w naszym Domu

od 01.02.2017 roku wynosi 3.230,00 zł.