REGULAMIN ZFŚS

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMINZ FŚS Załączniki: Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego w związku z trudną sytuacją materialną, życiową i rodzinną Wniosek o przyznanie świadczenia finansowego w związku ze wzmożonymi wydatkami w okresie wiosennym i jesienno-zimowym Wniosek o przyznanie bezzwrotnej zapomogi pieniężnej Wniosek o dofinansowanie wypoczynku urlopowego organizowanego we Czytaj dalej…

KODEKS ETYKI

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJW SREBRNEJ GÓRZE PREAMBUŁA      Kodeks Etyczny Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zwany dalej Kodeksem, nie jest tylko zbiorem nakazów i zakazów których należy przestrzegać w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Stanowi on zbiór wartości i zasad, którymi kierują się pracownicy DPS zarówno w Czytaj dalej…

REGULAMIN MIESZKAŃCÓW

REGULAMIN MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SREBRNEJ GÓRZE   I. INFORMACJE PODSTAWOWE § 1  1. Dom Pomocy Społecznej powinien dawać mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, stwarzać atmosferę wzajemnego zaufania, poczucie autentycznej troski o ich sprawy. 2. Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających, w tym społecznych Czytaj dalej…

Skip to content