alt

Propozycje terapii zajęciowej

PROPOZYCJE TERAPII ZAJĘCIOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ    Aktywizacja jest zjawiskiem pożądanym w społeczności, jaką tworzą mieszkańcy domu pomocy społecznej, dlatego też nasz Dom obejmuje działania mające na celu stworzenie warunków i możliwości do samodzielnego, aktywnego i twórczego życia mieszkańców. Dużą rolę w tym procesie odgrywa terapia zajęciowa. Jej Czytaj dalej…

alt

Oferta zajęć rehabilitacyjnych

 REHABILITACJA  Celem rehabilitacji leczniczej jest przywracanie lub kompensacja utraconych funkcji w następstwie choroby, urazu, kalectwa lub ubytków somatycznych za pomocą fizycznych środków, stosowania działań usprawniających i terapeutycznych. Aby realizować ww. cele nasz Dom dysponuje dwiema bogato wyposażonymi salami rehabilitacji.   Zakres oferowanych usług obejmuje: – kinezyterapię: ćwiczenia bierne kończyn górnych i Czytaj dalej…

Oferta usług

  OFERTA USŁUG DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SREBRNEJ GÓRZE   SPOŁECZNOŚĆ TERAPEUTYCZNA Spotkania odbywają się raz w miesiącu w czwartek o godzinie 10.00 (pałac). ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku: 7.00 – 8.45 oraz 14.00 – 15.00 – terapia przyłóżkowa, 9.00 – 14.00 – zajęcia terapeutyczne Czytaj dalej…

Skip to content