REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMINZ FŚS

Załączniki:

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego w związku z trudną sytuacją materialną, życiową i rodzinną

Wniosek o przyznanie świadczenia finansowego w związku ze wzmożonymi wydatkami w okresie wiosennym i jesienno-zimowym

Wniosek o przyznanie bezzwrotnej zapomogi pieniężnej

Wniosek o dofinansowanie wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie

Wniosek o udzielenie zwrotnej pożyczki na cele mieszkaniowe

Umowa o pożyczkę na cele mieszkaniowe

Oświadczenie o dochodach

Skip to content