Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze ogłasza postępowanie na udzielenie zamówienia na dostawy oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2023/2024r.

SWZ 2023r.

Pliki do pobrania:

Oświadczenie Wykonawcy

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Informacja z otwarcia ofert

Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej

Formularz oferty dodatkowej

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Informacja o unieważnieniu postępowania

Kategorie: Przetargi

Skip to content