DPS Srebrna Góra

 

 

zdjcie1

 

      „[…] pomoc ludziom w podeszłym wieku

 winna zmierzać do tego, 

      by uświadomić wszystkim ludziom, 

iż najpełniejszą miarą humanizmu  

     jest okazywanie szacunku ludziom starszym”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         J. Koral


p1070377 

Misja Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze:

 

"Stworzyć taki dom,

który daje mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa,

stwarza atmosferę wzajemnego zaufania,

daje poczucie autentycznej troski o ich sprawy."


Stworzyć taki zespół pracowników,

który będzie w sposób profesjonalny wykonywać swoje zadania,

a jego członkowie będą dumni z tego,

że pracują w najlepszym z domów pomocy,

o którym jego mieszkańcy mówią "Nasz DOM"

 


p1030058


Serdecznie witamy Państwa na stronie internetowej

Domu Pomocy Społecznej

dla osób w podeszłym wieku

w Srebrnej Górze.


 

 

 

 

"Nigdy nie jeste¶my tak biedni, aby nie staæ nas by£o na udzielenie pomocy bli¼niemu" Miko£aj Gogol

MIsja Domu Pomocy Spo£ecznej w Srebrnej Górze

"Stworzyæ taki dom, który daje mieszkañcom poczucie bezpieczeñstwa, stwarza atmosferę wzajemnego zaufania, daje poczucie autentycznej troski o ich sprawy.

Stworzyæ taki zespó£ parcowników, który bedzie w sposób profesjonalny wykonywa£ swoje zadania, a jego cz£onkowie będ± dumni z tego, że parcuj± w najlepszym z domów pomocy, o którym jego mieszkañcy mówi± "Nasz DOM"