REHABILITACJA 


Celem rehabilitacji leczniczej

jest przywracanie lub kompensacja utraconych funkcji w następstwie choroby,

urazu, kalectwa lub ubytków somatycznych za pomocą fizycznych środków,

stosowania działań usprawniających i terapeutycznych.


Aby realizować ww. cele nasz Dom

dysponuje dwiema bogato wyposażonymi salami rehabilitacji.


alt alt

 

Zakres oferowanych usług obejmuje:


kinezyterapię:

ćwiczenia bierne kończyn górnych i dolnych,

ćwiczenia czynno-bierne kończyn górnych i dolnych,

ćwiczenia czynne kończyn górnych i dolnych,

ćwiczenia oddechowe,

ćwiczenia relaksacyjne,

pionizacja,

nauka jazdy na wózku inwalidzkim,

nauka przesiadania się z wózka na łóżko,

ćwiczenia samowspomagane,

ćwiczenia w odciążeniu,

ćwiczenia z oporem,

ćwiczenia równoważne,

ćwiczenia w pozycji czworacznej,

regresje,

zmiany pozycji złożeniowych,

ćwiczenia ogólnokoordynacyjne rozwijające szybkość, gibkość, wytrzymałość, koordynowanie ruchów,

różnorodne ćwiczenia ogólnousprawniające koordynację wzrokowo – ruchową i słuchowo – ruchową,

ćwiczenia krążeniowo -ruchowe,

rozluźniające ćwiczenia gimnastyki porannej,

ćwiczenia usprawniające na świeżym powietrzu,

 rehabilitacja 4 

rehabilitacja 5  rehabilitacja 6

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

– fizykoterapię:

ultradźwięki

elektroterapia (TENS, galwanizacja, jonoforeza, prądy interferencyjne, diadynamik, elektrostymulacja)

rehabilitacja 2  rehabilitacja 3

__________________________________________________________________________


– ćwiczenia na przyrządach

m. in. twister, stepper, bieżnia rehabilitacyjna, rower rehabilitacyjny

rehabilitacja 1  rehabilitacja 7

___________________________________________________________________________________


– gry i zabawy ruchowe,


– masaż leczniczy całościowy i częściowy.

Skip to content