OFERTA USŁUG

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W SREBRNEJ GÓRZE

 

SPOŁECZNOŚĆ TERAPEUTYCZNA

Spotkania odbywają się raz w miesiącu

w czwartek o godzinie 10.00 (pałac).

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE

Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku:

7.00 – 8.45 oraz 14.00 – 15.00 – terapia przyłóżkowa,

9.00 – 14.00 – zajęcia terapeutyczne w pracowni terapii zajęciowej

REHABILITACJA

Zakres usług obejmuje zajęcia w sali rehabilitacyjnej

oraz rehabilitację przyłóżkową.

Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku:

7.00 – 8.45 oraz 14.00 – 15.00 – rehabilitacja przyłóżkowa

9.00 – 14.00 – zabiegi w sali rehabilitacyjnej

SPOTKANIA RELIGIJNE

Codziennie msza święta w Kościele pod wezwaniem św. Mikołaja.

Kontakt mieszkańców w DPS z kapelanem:

10.00 – 12.00 co dwa tygodnie w piątek (Msza Św. w kaplicy na terenie Domu) 

PSYCHOLOG

Psycholog przyjmuje w ramach rozmów indywidualnych

raz na dwa tygodnie w sobotę w godzinach 9.00 – 11.00

IMPREZY  KULTURALNO – OŚWIATOWE

Imprezy okolicznościowe na terenie DPS i poza nim.

Wycieczki krajoznawcze.

Skip to content