Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze ogłasza postępowanie na udzielenie zamówienia na dostawy oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2022/2023r.

SWZ 2022r.

Pliki do pobrania:

Oświadczenie Wykonawcy

Formularz cenowy

Projekt umowy

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Informacja o wysokości środków

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kategorie: Przetargi

Skip to content