Jak wybrać bezpieczną placówkę całdobowej opieki?

senior.gov.pl

 

Kiedy nie jesteś w stanie opiekować się osoba chorą, niepełnosprawną, która wymaga całodobowego wsparcia, przy wyborze miejsca,

nie postępuj pochopnie!

W pierwszej kolejności skontaktuj się z pracownikami ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Tam dowiesz się, czy jest wolne miejsce w domu pomocy społecznej.

Jeśli nie ma miejsca w domu pomocy społecznej, uzyskasz iformacje o innych placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku i dowiesz się wszystkiego na temat legalności ich działania, ponoszenia odpłatności i procedur umieszczenia osoby w takiej placówce.

Podobnie postępuj, jeśli szukasz miejsca dla siebie.

Pamiętaj, że rodzina nie może umieścić osoby niezdolnej do wyrażenia swojej w jakimkolwiek miejscu bez zgody sądu!

Gdy osoba ze względu na swój stan psychiczny nie jest zdolna do wyrażenia zgody na zamieszkanie w domu pomocy społecznej, o skierowaniu do tej placówki orzeka sąd opiekuńczy.

Jak wybrać bezpieczną placówkę?

Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku mogą być prowadzone tylko i wyłącznie, po uzyskaniu zezwolenia wojewody. Wojewoda prowadzi rejestr tych placówek. Rejestr jest jawny.

Wybierając placówkę zwróć uwagę, czy oferuje oa właściwy dostęp do opieki medycznej świadczonej przez lekarzy ogólnych, lekarzy specjalistów, w tym geriatrów. Czy zapewnia wsparcie opiekunów, fizjoterapeutów, psychologów i dietetyków.

Zanim umieścisz bliskąosobe w takiej placówce, sprawdź warunki bytowe, zakres oferowanych usług i możliwość zapewnienia bezpieczeństwajej mieszkańcom!


Zawsze sprawdź:

– czy placówka posiada zezwolenie wojewody i jest zarejestrowana w rejestrze wojewody, co oznacza że prowadzona jest w sposób legalny;

– waruki bytowe w placówce i zakres oferowanych usług.

 

Uważaj przy podpisywaniu umowy!

Przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznaj się z jej postanowieniami. Przeczytaj regulamin czy statut placówki, jeśli takie obowiązuja.

Podpisując umowę o świadczenie usług opieki calodobowej zwróć uwagę, czy nie zawiera ona postaowień niekorzystnych dla ciebie.

Sprawdź zakres usług oferowanych w umowie i innych usług dodatkowo odpłatnych.


W razie wątpliwości poradź się prawnika!

Od 1 stycznia 2016r. można uzyskać porade prawna w każdej gminie. Ponadto gdy zauważysz jakieś nieprawidłowości w zapisach umowy, możesz przekazać swoje uwagi Rzecznikowi Praw Konsumenta.


PAMIĘTAJ:

każda zmiana umowy wymaga zgody osoby, z którą została zawarta!

Jeśli ktoś z Twojej rodziny zamieszka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku, odwiedzaj tę osobę jak najczęściej. Nie uprzedzaj o terminach i godzinach swoich wizyt.

Podczas wizyt obserwuj relacje personelu z mieszkańcami, jakość oferowanych usług i sposób realizacji zawartych w drodze umowy postanowień.

Jeśli masz watpliwości, czy dana placówka jest dobrym wyborem, powinieniś skorzystać z możliwości pobytu czasowego. Dzięki temu sprawdzisz czy osoba starsza zaadaptuje się w nowym miejscu pobytu, czy będzie bezpieczna, czy będzie miała zapewnione pełne wsparcie i opiekę.


PAMIĘTAJ:

W razie jakichkolwiek podejrzeń odnośnie niewłaściwie sprawowanej opieki nad osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi KONIECZNIE zgłoś swoje spostrzeżenia do urzędu wojewódzkiego.

Szybka informacja w takich sprawach, przekazanado Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich, pozwoli na wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie i ochronę praw osób korzystających z takich form pomocy. 

Wojewoda ma możliwość kontroli placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku, w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób w nich przebywających.


senior.gov.pl

Ministerstwo Rodziny,

Pracy i Polityki Społecznej 


1780total visits,2visits today

Kategorie: Aktualności

Powiązane Posty

Aktualności

Koncert zespołu „Brygada Tango”

Ale to już było…… Wideo 1780total visits,2visits today

Aktualności

Ogłoszenie Starosty

  1780total visits,2visits today

Aktualności

Plan zamówień publicznych na 2018r.

Plan zamówień publicznych na 2018r. 1780total visits,2visits today