Kontakt z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze – skype
                Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze informuje, iż w związku z brakiem możliwości odwiedzin naszych Mieszkańców, wprowadza możliwość wideo rozmowy z bliskimi za pomocą aplikacji Skype.
Rodziny maja możliwość kontaktu w formie wideo rozmowy z Mieszkańcem w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –15.00.
Nazwa użytkownika Skype:
Oficyna I: DPS Srebrna1
Oficyna II: DPS Srebrna2
Wideo rozmowy obsługują i porad udzielają:
p. Iwona Rozmarynowska oraz p. Milena Bojarska.
Nr tel.: 67/2611465
Kategorie: Aktualności

Skip to content