Jak wybrać bezpieczną placówkę całdobowej opieki?

senior.gov.pl

 

Kiedy nie jesteś w stanie opiekować się osoba chorą, niepełnosprawną, która wymaga całodobowego wsparcia, przy wyborze miejsca,

nie postępuj pochopnie!

W pierwszej kolejności skontaktuj się z pracownikami ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Tam dowiesz się, czy jest wolne miejsce w domu pomocy społecznej.

Jeśli nie ma miejsca w domu pomocy społecznej, uzyskasz iformacje o innych placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku i dowiesz się wszystkiego na temat legalności ich działania, ponoszenia odpłatności i procedur umieszczenia osoby w takiej placówce.

Podobnie postępuj, jeśli szukasz miejsca dla siebie.

Pamiętaj, że rodzina nie może umieścić osoby niezdolnej do wyrażenia swojej w jakimkolwiek miejscu bez zgody sądu!

Gdy osoba ze względu na swój stan psychiczny nie jest zdolna do wyrażenia zgody na zamieszkanie w domu pomocy społecznej, o skierowaniu do tej placówki orzeka sąd opiekuńczy.

Jak wybrać bezpieczną placówkę?

Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku mogą być prowadzone tylko i wyłącznie, po uzyskaniu zezwolenia wojewody. Wojewoda prowadzi rejestr tych placówek. Rejestr jest jawny.

Wybierając placówkę zwróć uwagę, czy oferuje oa właściwy dostęp do opieki medycznej świadczonej przez lekarzy ogólnych, lekarzy specjalistów, w tym geriatrów. Czy zapewnia wsparcie opiekunów, fizjoterapeutów, psychologów i dietetyków.

Zanim umieścisz bliskąosobe w takiej placówce, sprawdź warunki bytowe, zakres oferowanych usług i możliwość zapewnienia bezpieczeństwajej mieszkańcom!


Zawsze sprawdź:

– czy placówka posiada zezwolenie wojewody i jest zarejestrowana w rejestrze wojewody, co oznacza że prowadzona jest w sposób legalny;

– waruki bytowe w placówce i zakres oferowanych usług.

 

Uważaj przy podpisywaniu umowy!

Przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznaj się z jej postanowieniami. Przeczytaj regulamin czy statut placówki, jeśli takie obowiązuja.

Podpisując umowę o świadczenie usług opieki calodobowej zwróć uwagę, czy nie zawiera ona postaowień niekorzystnych dla ciebie.

Sprawdź zakres usług oferowanych w umowie i innych usług dodatkowo odpłatnych.


W razie wątpliwości poradź się prawnika!

Od 1 stycznia 2016r. można uzyskać porade prawna w każdej gminie. Ponadto gdy zauważysz jakieś nieprawidłowości w zapisach umowy, możesz przekazać swoje uwagi Rzecznikowi Praw Konsumenta.


PAMIĘTAJ:

każda zmiana umowy wymaga zgody osoby, z którą została zawarta!

Jeśli ktoś z Twojej rodziny zamieszka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku, odwiedzaj tę osobę jak najczęściej. Nie uprzedzaj o terminach i godzinach swoich wizyt.

Podczas wizyt obserwuj relacje personelu z mieszkańcami, jakość oferowanych usług i sposób realizacji zawartych w drodze umowy postanowień.

Jeśli masz watpliwości, czy dana placówka jest dobrym wyborem, powinieniś skorzystać z możliwości pobytu czasowego. Dzięki temu sprawdzisz czy osoba starsza zaadaptuje się w nowym miejscu pobytu, czy będzie bezpieczna, czy będzie miała zapewnione pełne wsparcie i opiekę.


PAMIĘTAJ:

W razie jakichkolwiek podejrzeń odnośnie niewłaściwie sprawowanej opieki nad osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi KONIECZNIE zgłoś swoje spostrzeżenia do urzędu wojewódzkiego.

Szybka informacja w takich sprawach, przekazanado Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich, pozwoli na wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie i ochronę praw osób korzystających z takich form pomocy. 

Wojewoda ma możliwość kontroli placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku, w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób w nich przebywających.


senior.gov.pl

Ministerstwo Rodziny,

Pracy i Polityki Społecznej 


Kategorie: Aktualności

Skip to content