Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów

mieszkańców z rodziną i ze środowiskiem lokalnym

 

Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze umożliwia i podtrzymuje kontakty mieszkańców z ich rodzinami i środowiskiem lokalnym.

Kontakty bezpośrednie z rodzinami odbywają się zarówno z inicjatywy mieszkańca, jak i na jego zaproszenie. Rodziny odwiedzające mieszkańca mają możliwość przenocowania w pokoju gościnnym, a spotkania z osobami odwiedzającymi odbywają się w dowolnym, wybranym przez mieszkańca miejscu na terenie Domu (pokój mieszkalny, pokój dziennego pobytu lub pokój gościnny).

Po uzgodnieniu przez DPS z rodziną możliwości pobytu mieszkańca w domu rodzinnym, może on korzystać z wyjazdów do rodziny.

Cyklicznie, każdego roku organizowane jest „Spotkanie Rodzin i Przyjaciół Domu”. W taki dzień gromadzi się wspólnie ok 200 osób i spędza ze sobą czas piknikując na świeżym powietrzu, nie brakuje też wspólnych zdjęć i zabaw.

Utrzymywanie kontaktów z rodziną przybiera również formy pośrednie – telefony i listy. Mieszkańcy mają możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych. Korespondencję do mieszkańców listonosz przynosi bezpośrednio do adresata. Na prośbę mieszkańca pracownik pomaga mu ją odczytać lub pomaga w napisaniu i wysłaniu listu.

W domu założony jest „zeszyt kontaktów z rodzinami”, w którym odnotowane są informacje na temat utrzymywanych kontaktów. Zapisy zawarte w zeszycie są podstawą do diagnozowania relacji panujących pomiędzy rodziną a podopiecznym oraz służą podejmowaniu działań w zakresie utrzymania właściwych więzi rodzinnych. Zdarza się, że mieszkańcy nie utrzymują kontaktów z rodzinami – są skłóceni lub obie strony nie wyrażają chęci nawiązania kontaktu. W takich wypadkach DPS niejednokrotnie przybiera postać mediatora w odbudowaniu kontaktów z rodziną, gdyż taka sytuacja jest najkorzystniejszą z punktu widzenia potrzeb psychospołecznych mieszkańców.

Mieszkańcy Domu utrzymują dobre kontakty z mieszkańcami ze środowiska, zwłaszcza z osobami starszymi. Osoby samotne ze środowiska zapraszane są do uczestnictwa w różnego rodzaju imprezach organizowanych na terenie DPS. Jest to przykład otwartości domu na potrzeby środowiska lokalnego.

Nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów służy również organizacja świąt oraz udział w imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych. W naszym domu bardzo uroczyście obchodzone są święta Bożego Narodzenia (wspólna Wigilia dla wszystkich mieszkańców i dyżurujących pracowników) oraz Wielkanoc. W okresie świątecznym na terenie Domu odprawiana jest uroczysta Msza Św. przez proboszcza naszej parafii. Organizowane są również różne imprezy kulturalne i rekreacyjne, uroczystości okazjonalne, wycieczki. Prowadzimy stałą współpracę z kołami emerytów i rencistów ze środowiska oraz ze szkołami i przedszkolami.

Jedną z form kontaktu ze społecznością lokalną jest kontakt z kapłanem i udział w praktykach religijnych różnych wyznań. Nasi mieszkańcy mają systematyczny kontakt z kapłanem – proboszczem parafii. Sprawni fizycznie mieszkańcy uczestniczą w codziennych nabożeństwach w kościele. Co dwa tygodnie w piątek mieszkańcy mają możliwość uczestnictwa we mszy świętej odprawianej w kaplicy na terenie Domu, a osoby leżące odwiedzane są przez kapłana raz w swoich pokojach. Kapłan udziela również mieszkańcom sakramentu pokuty i komunii. Także mieszkańcy innego wyznania mają możliwość wyznawania swojej wiary poprzez kontakt z członkami zgromadzenia, do którego należą.

Krzysztofa Bejma-Zamiar

Kategorie: Nasz Dom

Skip to content