zdjcie1

   

p1070377

Misja Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze

Stworzyć taki dom,
który daje mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa,
stwarza atmosferę wzajemnego zaufania,
daje poczucie autentycznej troski o ich sprawy.”

Stworzyć taki zespół pracowników,
który będzie w sposób profesjonalny wykonywać swoje zadania,
a jego członkowie będą dumni z tego,
że pracują w najlepszym z domów pomocy,
o którym jego mieszkańcy mówią „Nasz DOM”

p1030058

Serdecznie witamy Państwa na stronie internetowej
Domu Pomocy Społecznej
dla osób w podeszłym wieku
w Srebrnej Górze.

 

„Nigdy nie jeste¶my tak biedni, aby nie staæ nas by£o na udzielenie pomocy bli¼niemu” Miko£aj Gogol

MIsja Domu Pomocy Spo£ecznej w Srebrnej Górze

„Stworzyæ taki dom, który daje mieszkañcom poczucie bezpieczeñstwa, stwarza atmosferę wzajemnego zaufania, daje poczucie autentycznej troski o ich sprawy.

Stworzyæ taki zespó£ parcowników, który bedzie w sposób profesjonalny wykonywa£ swoje zadania, a jego cz£onkowie będ± dumni z tego, że parcuj± w najlepszym z domów pomocy, o którym jego mieszkañcy mówi± „Nasz DOM”

Skip to content