Zasady przyjęcia do DPS

Zasady przyjęcia do DPS

  ZASADY KIEROWANIA I UMIESZCZENIA MIESZKAŃCA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SREBRNEJ GÓRZE Podstawę prawną do skierowania do domu pomocy społecznej stanowi ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004roku, której treść mówi, że osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym Czytaj więcej…

Opublikował: Dps Srebrna Góra, temu