Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze

dla osób w podeszłym wieku

poszukuje spadkobierców n/w zmarłej mieszkanki:

Pani Bronisławy Bonikowskiej

urodzonej 20.07.1934r. w Wągrowcu,

zmarłej 28.07.2019r.

Pozostawiony depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom zmarłych po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku.

Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty zawiadomienia spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętego depozytu ( Dz. U. Nr 208 poz. 1537

                                                                                                                       Dyrektor

                                                                     Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze

                                                            Beata Żołnierowicz

 

Kategorie: Ogłoszenia

Skip to content