p1020817

 

Dom Pomocy Społecznej

w Srebrnej Górze

 Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty,

która zgodnie ze standardami dla domów pomocy społecznej obejmuje:

– zapewnienie właściwej opieki pielęgnacyjno – medycznej mieszkańcom,

– organizacja i nadzór opieki pielęgniarskiej,

– aktywizacja mieszkańców poprzez zajęcia terapeutyczne tj. zajęcia plastyczne, biblioterapia, ergoterapia, zajęcia świetlicowe, muzykoterapia,

– organizacja imprez kulturalno – oświatowych,

– pomoc w utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej,

– uczestnictwo mieszkańców w nabożeństwach religijnych,

– rehabilitacja.

Nasz Dom przeznaczony jest dla 60 osób w podeszłym wieku.
Znajdują się tu pokoje 1, 2 i 3-osobowe, pracownia terapii zajęciowej,
sala rehabilitacji, jadalnia, gabinet doraźnej pomocy medycznej, 2 kuchenki
terapeutyczne, kaplica i wszystko, o czym tylko Państwo zamarzą

Miesięczny koszt utrzymania 5.450,00zł.


Nasz adres:

Dom Pomocy Społecznej

Srebrna Góra 62

62 – 120 Wapno

Gmina Wapno

Powiat Wągrowiecki

Województwo Wielkopolskie

Tel. /67/2611465, /67/2611481

e-mail: dpssg@o2.pl

www.dps-srebrnagora.pl

Zapraszamy do nas!!!

Skip to content