Aktualności

Przepisy prawne

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SREBRNEJ GÓRZE Wyciąg w Regulaminu Organizacyjnego DPS Srebrna Góra § 1 Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.), 2. rozporządzenia Ministra Czytaj więcej…

Opublikował: Dps Srebrna Góra, temu