Aktualności

Przepisy prawne

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SREBRNEJ GÓRZE Wyciąg w Regulaminu Organizacyjnego DPS Srebrna Góra § 1 Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z Czytaj więcej…

Opublikował: Dps Srebrna Góra, temu
Aktualności

  Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze usytuowany jest w trzech budynkach zespołu dworsko – parkowego. Pałac stanowi część administracyjną wraz zapleczem jadalno – kuchennym oraz salą terapii zajęciowej i rehabilitacją. Ponadto w pałacu znajdują się trzy duże sale z Czytaj więcej…

Opublikował: Dps Srebrna Góra, temu
Aktualności

Misja Domu

      „[…] pomoc ludziom w podeszłym wieku  winna zmierzać do tego,        by uświadomić wszystkim ludziom,  iż najpełniejszą miarą humanizmu        jest okazywanie szacunku ludziom starszym”                       Czytaj więcej…

Opublikował: Dps Srebrna Góra, temu