B艂膮d
  • XML Parsing Error at 1:258. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:287. Error 9: Invalid character


Srebrna G髍a, dnia 27 grudnia 2016r.

OGSZENIE


Dom Pomocy Spo砮cznej

dla os骲 w podesz硑m wieku

w Srebrnej G髍ze

poszukuje spadkobierc體 n/w zmar砮j mieszkanki:


Pani

MARII PIETRAS

z d. Bacciarelli

urodzonej 15.07.1920r. w Waga馽u,

zmar砮j 30.11.2016r.

Pozostawiony depozyt wchodzi w sk砤d masy spadkowej i b阣zie wyp砤cony spadkobiercom zmar硑m po przed硂縠niu przez nich prawomocnego postanowienia S眃u o stwierdzeniu nabycia praw do spadku.

Niepodj阠ie depozytu przez spadkobierc體 w terminie 3 lat od daty zawiadomienia spowoduje, 縠 depozyt przejdzie na w砤sno舵 Skarbu Pa駍twa zgodnie z ustaw z dnia 18 pa糳ziernika 2006r.爋 likwidacji niepodj阾ego depozytu (Dz. U. Nr 208 poz. 1537 z dnia 21.11.2006r.).

Beata 痮硁ierowicz

Dyrektor

Domu Pomocy Spo砮cznej

w Srebrnej G髍ze