B艂膮d
  • XML Parsing Error at 1:258. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:287. Error 9: Invalid character

Tw髍czo舵 naszych mieszka馽體

Pani Irena Kukulska

Pani Irenka, gdy zamieszka砤 w DPS odnalaz砤 w sobie zdolno禼i artystyczne.

Na pocz眛ku nieufnie podchodzi砤 do zaj赕 terapeutycznych,

jednak po czasie przekona砤 si. Obecnie codziennie przychodzi do pracowni terapii zaj阠iowej.

Mieszkance przypad砤 do gustu technika, jak jest malowanie na szkle farbami transparentnymi.

Efektem jej pracy s obrazy, kt髍e zdobi wn阾rze naszego Domu.

Pani Irena bierze udzia w konkursach plastycznych o r罂nej tematyce,

za kt髍e otrzymuje wyr罂nienia i nagrody.

Pani Irena pisze r體nie wiersze.


Z tak Pani jak dyrektor

przejdziem niebo, przejdziem piek硂.

Razem wszyscy rad damy,

troski, plotki pokonamy.

Ref. Hej, hulaj bracie!

Hulaj duszko!

W Srebrnej G髍ze fajnie jest!

Nasza Pani dyrektorka

pe硁i prac jak aktorka.

Na dywanik przywo硊je,

rozum nam do g硂wy k硊je

Niech nam 縴j ludzie pi髍a:

dzia socjalny, r罂ne biura.

W komputery wprowadzaj,

wszelkie dane o nas maj.

Pani doktor do nas spieszy

by w cierpieniach nas pocieszy.

Opukuje, os硊chuje

i o zdrowie zapytuje.

Nasza pani prze硂縪na

ju od rana zagoniona.

Tutaj leki, tam ci秐ienie,

nie ma czasu na wytchnienie.

Siostry ofiarnie pracuj,

tam gdzie trzeba ig潮 k硊j.

Tu pampersy, a tam rany,

ca硑 dy縰r przelatany.

Cuda maj przy k眕ieli,

ludzie nie chc si wybieli.

Siostry chodz i b砤gaj,

do czysto禼i namawiaj.

A milutkie pokojowe

do sprz眛ania s gotowe.

Tu pokoje, tam 砤zienki,

leci dy縰r calusie駅i.

Na sto丑wk te biegaj,

z firankami rad daj.

I pampersy i zmywanie,

wok蟪 nas samo bieganie.

Kuchnia dobrze nam gotuje,

smaczne dania nam serwuje.

Na sto丑wk wszyscy spiesz,,

Na pokojach te si ciesz.

Pralnia, szwalnia, naprawiacze,

szybko wykonuj prac.

Naprawiaj, przerabiaj,

brudy, poty wybielaj.

Na pracowni istne cuda,

nie ka縟emu co si uda.

Tu maluje, tam nie przytnie,

a tam zn體 za du縪 wytnie.

Tutaj w naszym DPS-ie Plotka,

plotk w dal niesie.

Przerabiaj, przetrz眘aj,

z nud rad sobie daj.

W DPS-ie mamy wszystko

縜l umiera bo to szkoda.

I ko禼i蟪ek te jest blisko.

Park, powietrze no i woda.

Standaryzacj ju mamy,

z reszt sobie rad damy.

Pani dyrektor dobrze nadzoruje,

a jak trzeba cyklinuje i maluje.

Nasi panowie dziarsko pracuj,

p硑tkuj, szpachluj, maluj.

W salach na pod硂gach rozja秐ia硂,

Sto丑wk blaskiem roz秝ieci硂.

Korytarze, biura, gabinety,

rehabilitacja, terapia

Te nam pi阫niej.

O rety ! O rety ! Co tutaj si dzieje?!

Wieloletnie starania si op砤ci硑.

Wiar i nadziej obudzi硑.

Wszyscy a nadto dzielnie pracuj.

Bo jak by to nazwa ... ?

Jak na swoim si czuj!Pani Maria Warcho砤


Ulubionym zaj阠iem Pani Marysi jest wyklejanie obraz體 male駅imi kuleczkami z plasteliny.

Jest to bardzo pracoch硂nne, wymagaj眂e precyzji, cierpliwo禼i i czasu.

Jedna z prac (?Herb papieski?) zosta砤 zg硂szona do konkursu ?adami Jana Paw砤 II?

zorganizowanego przez Zesp蟪 Szk蟪 Specjalnych w Kcyni.

Pani Marysia otrzyma砤 wyr罂nienie i nagrod.

Pani Krystyna Rajzner


Pani Krysia nie mo縠 uwierzy w swoje umiej阾no禼i,

powtarzaj眂 ?Ja nie umiem, nie potrafi?.

Okazuje si jednak, 縠 to nie prawda.

Papieroplastyka ? kartki okoliczno禼iowe, 秝i眛eczne, czy te kwiatki

nie sprawiaj Pani Krysi problemu, no i ciesz oko.

Pani Emilia Szyma駍ka


Pasj Pani Emilki jest kolorowanie obrazk體 kredkami.

Jej ulubionym motywem s kwiatki.

Wykonane prace daj mieszkance du縪 u秏iechu i zadowolenia z w砤snych umiej阾no禼i.

Poza malowaniem podopieczna 秔iewa piosenki religijne i biesiadne,

co r體nie daje rado舵 innym wsp蟪mieszka馽om.

Pani Teresa pacz


Rob髏ki r阠zne, przerabianie, doszywanie,

a przede wszystkim we硁a i iglice to dla Pani Teresy codzienno舵.

Sweterki, pulowery, skarpetki w r罂ne wzory, 禼iegi to nie 縜den k硂pot,

a wr阠z przeciwnie, przyjemno舵 i satysfakcja.