Błąd
  • XML Parsing Error at 1:258. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:287. Error 9: Invalid character

Bezpieczny i Aktywny Senior

Jak wybra bezpieczn placwk cadobowej opieki?

senior.gov.pl

Kiedy nie jeste w stanie opiekowa si osoba chor, niepenosprawn, ktra wymaga caodobowego wsparcia, przy wyborze miejsca,

nie postpuj pochopnie!

W pierwszej kolejnoci skontaktuj si z pracownikami orodka pomocy spoecznej w miejscu zamieszkania. Tam dowiesz si, czy jest wolne miejsce w domu pomocy spoecznej.

Jeli nie ma miejsca w domu pomocy spoecznej, uzyskasz iformacje o innych placwkach zapewniajcych caodobow opiek osobom niepenosprawnym, przewlekle chorym, w podeszym wieku i dowiesz si wszystkiego na temat legalnoci ich dziaania, ponoszenia odpatnoci i procedur umieszczenia osoby w takiej placwce.

Podobnie postpuj, jeli szukasz miejsca dla siebie.

Pamitaj, e rodzina nie moe umieci osoby niezdolnej do wyraenia swojej w jakimkolwiek miejscu bez zgody sdu!

Gdy osoba ze wzgldu na swj stan psychiczny nie jest zdolna do wyraenia zgody na zamieszkanie w domu pomocy spoecznej, o skierowaniu do tej placwki orzeka sd opiekuczy.

Jak wybra bezpieczn placwk?

Placwki zapewniajce caodobow opiek osobom niepenosprawnym, przewlekle chorym, w podeszym wieku mog by prowadzone tylko i wycznie, po uzyskaniu zezwolenia wojewody. Wojewoda prowadzi rejestr tych placwek. Rejestr jest jawny.

Wybierajc placwk zwr uwag, czy oferuje oa waciwy dostp do opieki medycznej wiadczonej przez lekarzy oglnych, lekarzy specjalistw, w tym geriatrw. Czy zapewnia wsparcie opiekunw, fizjoterapeutw, psychologw i dietetykw.

Zanim umiecisz bliskosobe w takiej placwce, sprawd warunki bytowe, zakres oferowanych usug i moliwo zapewnienia bezpieczestwajej mieszkacom!


Zawsze sprawd:

- czy placwka posiada zezwolenie wojewody i jest zarejestrowana w rejestrze wojewody, co oznacza e prowadzona jest w sposb legalny;

- waruki bytowe w placwce i zakres oferowanych usug.

Uwaaj przy podpisywaniu umowy!

Przed podpisaniem umowy dokadnie zapoznaj si z jej postanowieniami. Przeczytaj regulamin czy statut placwki, jeli takie obowizuja.

Podpisujc umow o wiadczenie usug opieki calodobowej zwr uwag, czy nie zawiera ona postaowie niekorzystnych dla ciebie.

Sprawd zakres usug oferowanych w umowie i innych usug dodatkowo odpatnych.


W razie wtpliwoci porad si prawnika!

Od 1 stycznia 2016r. mona uzyska porade prawna w kadej gminie. Ponadto gdy zauwaysz jakie nieprawidowoci w zapisach umowy, moesz przekaza swoje uwagi Rzecznikowi Praw Konsumenta.


PAMITAJ:

kada zmiana umowy wymaga zgody osoby, z ktr zostaa zawarta!

Jeli kto z Twojej rodziny zamieszkaw placwce zapewniajcej caodobow opiek osobom niepenosprawnym, przewlekle chorym, w podeszym wieku, odwiedzaj t osob jak najczciej. Nie uprzedzaj o terminach i godzinach swoich wizyt.

Podczas wizyt obserwuj relacje personelu z mieszkacami, jako oferowanych usug i sposb realizacji zawartych w drodze umowy postanowie.

Jeli masz watpliwoci, czy dana placwka jest dobrym wyborem, powinieni skorzysta z moliwoci pobytu czasowego. Dziki temu sprawdzisz czy osoba starsza zaadaptuje si w nowym miejscu pobytu, czy bdzie bezpieczna, czy bdzie miaa zapewnione pene wsparcie i opiek.


PAMITAJ:

W razie jakichkolwiek podejrze odnonie niewaciwie sprawowanej opieki nad osobami starszymi, chorymi, niepenosprawnymi KONIECZNIE zgo swoje spostrzeenia do urzdu wojewdzkiego.

Szybka informacja w takich sprawach, przekazanado Wydziaw Polityki Spoecznej Urzdw Wojewdzkich, pozwoli na wyeliminowanie wszelkich nieprawidowoci w tym zakresie i ochron praw osb korzystajcych z takich form pomocy.

Wojewoda ma moliwo kontroli placwek zapewniajcych caodobow opiek osobom niepenosprawnym, przewlekle chorym, w podeszym wieku, w zakresie standardw usug socjalno-bytowych i przestrzegania praw osb w nich przebywajcych.


senior.gov.pl

Ministerstwo Rodziny,

Pracy i Polityki Spoecznej