Ogłoszenia

Ogłoszenie Starosty Wągrowieckiego

Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze dla osób w podeszłym wieku informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Starosty Wągrowieckiego z dnia 18 stycznia 2019r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 903) miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w naszym Domu od 01.02.2019 roku wynosi 3.500,00 zł. ogłoszenie starosty

Opublikował: Dps Srebrna Góra, temu
Ogłoszenia

ogłoszenie o poszukiwaniu spadkobierców

Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze dla osób w podeszłym wieku   poszukuje spadkobierców n/w zmarłego mieszkańca:   Pozostawiony depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom zmarłych po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku. Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 Czytaj więcej…

Opublikował: Dps Srebrna Góra, temu