Aktualności

Misja Domu

      „[…] pomoc ludziom w podeszłym wieku  winna zmierzać do tego,        by uświadomić wszystkim ludziom,  iż najpełniejszą miarą humanizmu        jest okazywanie szacunku ludziom starszym”                                           Czytaj więcej…

Opublikował: Dps Srebrna Góra, temu