czyli historia i teraźniejszość

Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze

Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze powstał w 1981 roku

na bazie Ośrodka   Szkoleniowo – Wypoczynkowego Urzędu Wojewódzkiego  w Pile.

Początkowo był to Państwowy Dom Rencistów,

a na mocy ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku

przekwalifikowany został na Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku.

Ośrodek ten umiejscowiono w pięknym zespole pałacowo – parkowym w Srebrnej Górze,

która to miejscowość jest starą osadą powstałą już w XIV wieku.

Pod koniec XVIII wieku właścicielem Srebrnej Góry był wojewoda gnieźnieński – Józef Radzimiński,

dla którego około 1799 roku zbudowano zespół pałacowo – parkowy w stylu klasycystycznym.

Od początku XIX wieku srebrnogórski majątek wraz z przyległym parkiem stał się własnością rodziny Moszczeńskich. Od 1927 roku posiadłość przejął Stanisław Mieczkowski, który włożył olbrzymi wysiłek, aby doprowadzić dwór do należytego stanu. Do rodziny Mieczkowskich cały majątek i dwór należały do końca wojny, a w 1945 roku stały się własnością skarbu Państwa. W okresie wojny, a zwłaszcza po 1945 roku cała zabudowa uległa znacznemu zdewastowaniu. W latach 1968 – 1973 pałac i oficyny zostały gruntownie odrestaurowane, a cały zespół dworski pałacowo – parkowy został zaadoptowany na Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy Wojewódzkiego Zrzeszenia Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, a później Urzędu Wojewódzkiego w Pile i taką funkcję pełnił do roku 1981. W tym to roku decyzją Wojewody Pilskiego powołano Państwowy Dom Rencisty.

  Pierwsi mieszkańcy, a było ich 33, przybyli 4 maja 1981 roku z Domu Rencistów  w Chlebnie.

Następne 34 osoby wprowadziły się do naszej placówki 7 maja 1981 roku.

Łącznie w Państwowym Domu Rencistów w Srebrnej Górze zamieszkało 67 osób.

Pierwszym dyrektorem Państwowego Domu Rencisty został Pan Zdzisław Wiśniewski.

W latach 1982 – 1991 jednostką kierowała Pani Teresa Krupińska,

a od kwietnia 1992 roku do 2009 roku Pani Gabriela Markiewicz,

od 2009 roku do 2014 roku dyrektorem Domu Pomocy Społecznej Srebrnej Górze

była Pani Katarzyna Wiśniewska.

W chwili obecnej dyrektorem Domu jest Pani Beata Żołnierowicz.

Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze

jest jednostką budżetową powiatu wągrowieckiego.

Działa na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku,

Regulaminu Organizacyjnego DPS zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Powiatu Wągrowieckiego

Nr 553/2010 z dnia 4 lutego 2010 roku

oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku

w sprawie domów pomocy społecznej.

W swej historii nasz Dom przeżywał także bardzo trudne chwile,

kiedy to staraliśmy się o to, by placówka spełniła standardy usług

oraz by Wojewoda Wielkopolski wydał zezwolenie na prowadzenie Domu na czas nieokreślony.

Po wielu trudach i dzięki ogromnemu wysiłkowi

włożonemu w te starania przez wszystkich pracowników udało się.

 

Decyzją z dnia 21 grudnia 2009 roku Wojewoda Wielkopolski

wydał Powiatowi Wągrowieckiemu zezwolenie na prowadzenie

Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze dla osób w podeszłym wieku

na czas nieokreślony.

Dla nas najważniejsze było, że Dom spełnia standardy usług. Wiedzieliśmy, że zostajemy!

Znów zamieszkają nowi mieszkańcy i wszystko będzie dobrze.

  Wróćmy do teraźniejszości

Dom składa się z pięciu budynków, w którym mieszczą się:

–   2 budynki mieszkalne, tzw. Oficyny,

–   główny budynek administracyjny (pałac),

w którym m.in.  znajduje się zaplecze kuchenno-magazynowe, jadalnia,

kaplica, sala rehabilitacji, terapia zajęciowa, biblioteka z pokojem gościnnym,

 sala imprez okolicznościowych oraz pomieszczenia administracyjne.

Ponadto budynki pomocnicze, w których mieszczą się garaże, pralnia, magazyn depozytowy,

pomieszczenie pro-morte oraz pomieszczenie gospodarcze. 

Za pałacem znajduje się park z sześcioma stawami. Zgodnie z opracowaną „Koncepcją rewaloryzacji parku przy Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze ” dzięki pomocy finansowej WFOŚiGW z Poznania oraz Powiatu Wągrowieckiego, w 2014 r. wokół Domu pojawiły się piękne nasadzenia kwiatów i krzewów, w 2015r na obszarze leśnym parku powstały nowe nasadzenia dębów i klonów, cały teren oczyszczono z krzewów i samosiewów a drzewka zostały prześwietlone. W 2016r. jeden ze stawów udało się oczyścić z osadów i namułów, wycięta została trzcina zarastająca staw, brzeg wzmocniono faszyną.

Piękne i ciche otoczenie naszego Domu w ekologicznym, czystym terenie tworzy dogodne warunki do dobrego samopoczucia i wypoczynku, zapewniając naszym mieszkańcom spokój i pełny relaks.

 Dom ma charakter stacjonarny,

posiada 60 miejsc i jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku.

Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki

oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb.

Mieszkańcy przyjmowani są na podstawie decyzji

wydanych zgodnie z ww. Ustawą o pomocy społecznej.

Aktualnie w naszej placówce pracuje 35 osób.

Ponadto zatrudniamy osoby skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy

w ramach prac interwencyjnych oraz absolwentów odbywających staż pracy.

W strukturze organizacyjnej Domu wyodrębnione są następujące komórki:

–       dział terapeutyczno – opiekuńczy,

–     dział administracyjno – księgowy,

–     dział obsługi.

 Teraz trochę o naszych mieszkańcach

Podopieczni naszego Domu to osoby w podeszłym wieku.

Główne ich schorzenia to choroby wieku starczego, demencja starcza, otępienie, miażdżyca,

choroby reumatyczne oraz choroba Parkinsona i Alzheimera.

Średnia wieku podopiecznych to 75,5 lat – dwie najstarsze mieszkanki mają 96 lat.

Mieszkanka przebywająca najdłużej, przybyła do nas 30 listopada 1982 roku, czyli jest u nas blisko 36 lat.

Przez 36 lat istnienia placówki, zamieszkały u nas 482 osoby, zmarło 318 mieszkańców,

a 102 osoby wyprowadziły się do innych placówek lub wróciły do swoich domów.

Każdy z mieszkańców ma swojego bezpośredniego opiekuna – rzecznika praw i spraw,

który względem podopiecznego pełni funkcję pracownika pierwszego kontaktu.

Do zadań pracownika pierwszego kontaktu należy systematyczny kontakt z mieszkańcem,

rozpoznawanie potrzeb i motywowanie podopiecznego do działania,

konstruowanie i realizacja indywidualnego planu wsparcia oraz dokumentowanie swojej pracy.

Mieszkaniec ma prawo wyboru pracownika pierwszego kontaktu

spośród wszystkich pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego.

 

Krzysztofa Bejma – Zamiar

Kategorie: Zapraszamy do Nas!

Powiązane Posty

Zapraszamy do Nas!

Informacja

Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze   Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty, która zgodnie ze standardami dla domów pomocy społecznej obejmuje: – zapewnienie właściwej opieki pielęgnacyjno – medycznej mieszkańcom, – organizacja i nadzór całodobowej opieki Czytaj więcej…

Zapraszamy do Nas!

Wapno – o naszej gminie

Najmniejsza Gmina w Polsce Wapno położone jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego w powiecie wągrowieckim. Gmina sąsiaduje: od północnego zachodu z gminą Gołańcz, od południa z gminą Damasławek, od wschodu z gminami Kcynia i Żnin Czytaj więcej…

Zapraszamy do Nas!

Napisano o Nas

Napisano o Nas   ARTYKUŁ DO „KRONIKI WIELKOPOLSKI”   Na terenie Gminy Wapno – najmniejszej gminy w Polsce – znajduje się jedyny w całym powiecie wągrowieckim Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze dla osób w Czytaj więcej…